Położenie gminy Pomiechówek

Gmina Pomiechówek położona jest w północnej części województwa mazowieckiego. Posiada bardzo dobre połączenia kolejowo-drogowe. W dalszej perspektywie powstanie lotnisko w Modlinie obsługujące loty czarterowe oraz „tanie linie”. Rozległe, nadrzeczne łąki i duże, urozmaicone kompleksy leśne, doskonałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców stolicy i okolic. Na terenie gminy znajduje się oaza wędkarzy. Stara Narew tworzy meandry wśród otaczających łąk i pastwisk czyniąc miejsca te malowniczymi ostojami ciszy i spokoju. Właśnie tu spotykamy ewenement na tym obszarze Mazowsza – na bezjeziornym terenie podziwiamy jezioro w Błędowie – Pomocnia.


Na terenie gminy znajduje się szereg budynków stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu:

• Parafialny kościół katolicki z 1415 r., znacznie przebudowany w XVIII w., uszkodzony w czasie walk w 1939 r., i po wojnie odbudowany;
• Cerkiew prawosławna w Stanisławowie z dawnym cmentarzem prawosławnym przy drodze do Nowego Modlina.
• Szczególnym obiektem historycznym jest zespół fortyfikacyjny Twierdzy Modlin wraz z zewnętrznym systemem fortów. Jako zabytek architektury i inżynierii wojsk lądowych jest równocześnie szczytowym i jednym z ostatnich wzniesionych na świecie fortyfikacji bastionowych.

Walory krajoznawcze

• tereny o wybitnych walorach dla rozwoju wszystkich form turystyki i rekreacji (dolina Wkry),
• tereny o wysokich walorach dla turystyki aktywnej (tereny leśne i rzeka Narew),
• tereny dogodne do rozwoju rekreacji letniskowo-pobytowej,
• teren przyszłego Parku Miejskiego (Księża Góra),
• tereny związane z funkcjami ochronnymi (rezerwaty przyrody, Dolina Pomiechowska, Jezioro Błędowskie).